Пайп Индустриал България


ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ ООД
е първият български завод за трислойни и компактни тръби и фитинги от поливинил хлорид /PVC/ за канализация. С времето фирмата се е наложила като водеш производител в региона и заема не малка част от общия пазарен дял на изделията от Поливинилхлорид в България. Пайп Индустриал България притежава два златни медали от Международния Технически Панаир – Пловдив.

PVC ТРЪБИ И ФИТИНГИ – ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ ПРОДУКТ

PVC тръбите и фитингите за канализация не замърсяват околната среда, тъй като основния продукт е водонепропусклив материал, отговаря на екологичните критерии и може да се рециклира. Използваните добавки за получаването на основната суровина „драйбленд“ в Пайп Индустриал България са единствено на признати международни фирми в бранша, което допринася за създаването на продукция с безкомпромисно качество. В производството се влагат изцяло калциево – цинкови безоловни стабилизатори, съгласно последните европейски директиви и стандарти. Технологията на производство е реално безотпадна и ниско енергоемка, което прави производството максимално екологично.

Производствената база е оборудвана от лидерите в машиностроенето – фирмите WEBER – Германия, PLASMEC – Италия и ENGEL – Австрия.

ВИЗИЯ

  • да бъде водеща фирма в производството на пвц тръби и фитинги както в страната, така и извън граница;
  • да задоволява нуждите и изискванията на настоящите и бъдещи клиенти, чрез работата си в екип и усъвършенстване на уменията на персонала да се постигат резултати в специфичните области от дейността си и чрез разбиране потребностите и очакванията на клиентите, а именно непрекъснато да се подобрява произвежданите продукти и да разширява продуктовата си гама.

ЦЕЛИ

  • непрекъснато подобрение на резултатите във всички области на дейности;
  • високо качествено изпълнение на произвежданите продукти за пълно удовлетворяване на изискванията на пазара и клиентите с безопасна продукция;
  • да работи с професионален, амбициозен и мотивиран персонал;
  • да развива нови продукти на пазара с цел максимално задоволяване на търсенето на пазара;
  • да се използват рационално всички идеи, които ще бъдат в полза на фирмата и всички заинтересовани страни.

Фирма Пайп Индустриал България ООД има внедрени и поддържа следните сертифицирани системи:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2015