Сертификати

Сертификати за система за управление:

 • Система за управление на качеството ISO 9001:2008
 • Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004
 • Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд ОHSAS 18001:2007.

Сертификати за съответствие на строителните продукти:

 • PVC Трислойни тръби за канализация – БДС EN 13476–1,2,4:2008
 • PVC Компактни тръби за канализация и свързващи части – БДС EN 1401–1:2009
 • PVC Компактни тръби за сградна инсталация и свързващи части – БДС EN 1329–1:2014

Протоколи от изпитвания:

 • PVC Трислойни тръби за канализация – БДС EN 13476–1,2,4:2008
 • PVC Компактни тръби за канализация – БДС EN 1401–1:2009
 • PVC Компактни тръби за сградна инсталация – БДС EN 1329–1:2014
 • PVC Фитинги за канализация – БДС EN 1401–1:2009
 • PVC напорните водопроводни тръби – БДС EN ISO 1452-2:2010

Извлечения от изпитвателните протоколи не могат да се размножават без съгласието на сертифицираната лаборатория.

Свържете се с нас за допълнителна информация и при нужда от резултати от конкретно изпитване.