Продукти

PVC напорните водопроводни тръби и фитинги за лепене се произвеждат от непластифициран поливинилхлорид PVC-U и са безупречни във физиологично и токсикологично отношение.  Системата включваща тръби и фитинги от непластифициран поливинилхлорид от DN 20 mm до DN 110 mm. е в специфичен сив цвят.

Приложими стандарти:

БДС EN ISO 1452-2:2010

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи непластифициран поливинилхлорид (PVC – U).Част 2: Тръби

БДС EN ISO 1452-3:2011

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи непластифициран поливинилхлорид (PVC – U).Част 3: Свързващи части

Здравина на PVC тръбите и свързващите части

PVC напорната система се произвежда с номинално налягане от PN 6, PN 10 за тръбите и стандартнота за свързващите части (фитинги) PN 16.

Предимиства и области на приложение

Напорните PVC системи, носят основните характеристики на всяка PVC система с доказаното си предимство на издържливост на химическите въздействия на агресивните разтвори, съдържащи се в отпадните води, преди всичко в промишлените.

Те намират приложение при изграждането на външни и вътрешни водопроводи за вода, за питейни и технически нужди, басейни, оранжерии, както и в заводи и цехове с агресивни химични води.


Пайп Индустриал България ООД произвежда трислойна и компактна канализационни системи включваща тръби и фитинги от непластифициран поливинилхлорид от DN/OD 50 mm до DN/OD 500 mm.

Стандарти, които регламентират технологичните изисквания към произвежданата гама продукти и за които Пайп Индустуриал България ООД има сертификати за съответствие на строителните продукти:

БДС EN 13476–1,2,4:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)

БДС EN 1401–1:2009          

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация Непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата

БДС EN 1329–1:2014          

Пластмасови тръбопрводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сгради Непластифициран поливинилхлорид (PVC – U)Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите

Характеристика на PVC канализационните системи

Тръбите и фитингите произведени от PVC, според стандарт ЕN 1401, притежават следните характеристики:

Характеристики PVC-U Мерна единица
Модул на еластичност >3 200 МРа
Обемна плътност прибл. 1 500 Kg/m3
Среден коеф. на линейно термично разширение прибл. 0,08 mm/m.К
Топлопроводимост прибл. 0,16 W.K-1.m-1
Спец. топл. капацитет от 850 до 2 000 J.kg-1.K-1
Повърхностно съпротивление >1012 Ом
Коефициент на Поасон 0,4

Тръбите и свързващите части (фитинги) са хидравлично гладки със специфичен оранжев цвят.

Предимиства на PVC системата

 • много добри хидравлични свойства поради гладкостта на вътрешните стени;
 • изключителна здравина и издръжливост;
 • ниско тегло, което облекчава транспорта, манипулирането и монтажа;
 • диелектричност;
 • малък коефициент на топлинна проводимост, което позволява тръбите да се поставят на по-малка дълбочина и така се намаляват разходите по монтажа им;
 • лесен монтаж благодарение на прецизните КА и Щек муфи;
 • вътрешна и външна водонепропускливост;
 • трайност на материала над 50 години;
 • максимална постоянна работна температура на флуида 40 0С;
 • издръжливост на взаимодействието на химически агенти – продуктите от PVC показват отлична издръжливост при въздействие на химични вещества в отпадните води или в почвата: соли, киселини, разредeни основи, минерални и растителни масла, алкохоли и органични въглеводороди;
 • Възможност за рециклиране на материала.

Здравина на PVC тръбите и свързващите части

PVC системите от канализационни тръби се произвежда в следните три номинални класа на пръстеновидна твърдост според БДС EN ISO 9699:

 • SN2 ≥ 2 (kN/m2)
 • SN4 ≥ 4 (kN/m2)
 • SN8 ≥ 8 (kN/m2)

Съгласно БДС  ЕN1401-1 раздел 4.1 фасонни части от клас SN4 могат да се използват заедно с тръбите с клас SN8. Поради своята геометрия фасонните части постигат най-малко два пъти по-голяма здравина от тръбите със същата дебелина на стената.

Области на приложение

 • Сградна и извън сградна гравитационна канализация за битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води
 • Вентилационни системи
 • Кабелозащитни мрежи

Продуктова гама

 • PVC Трислойни тръби за канализация
 • PVC Компактни тръби за канализация
 • PVC Фитинги за канализация
 • PVC Тръби серия C&V